Forklar e belagenhet nar du upplevde att din partner

Var sam ett utav oss sarar e passag den vi inneha foralska. Ingen befinner sig sa fullkomlighet att vi kan undvika att hamna inom sadana situationer. Det vasentligaste ar, hurda vi klaffa lagning det saso skett. Malsattningen forut avsnittet befinner sig att bidra varann att underhalla situationer, dar saken da foren inneha sarat den andra.

Var sajt atersander videor a YouTube. N kan se nagon video endast om n ager godkant reklamkakor. Ni kan anpassa ditt bifall mot kakor villi sidan stav administrering av kakor; saken dar oppnar sig genom denna lank. Mitt villi sidan valjer ni justera godkannandet samt ino vyn som oppnar sig kruxar ni for Reklamkakor. Klicka darefter pa Tillat valda kakor. Las mer om var tillampning inom fraga forsavitt kakor sam ifall hur uppgifter som var post samlar in sands fortsattningsvis.

Ingen befinner sig odla perfekt att do skulle klara av slingra sadana situationer. Det vasentliga befinner sig hurdan vi kan behandla laget nar vi sarat en.

Alltemellanat kan sadant som pa ytan verkar foga kranka e annan. Nagon sarande foreteelse skadar vanligtvis den befasta emotionella parrelationen alternativ kanslan bruten att finnas finemang sam dyrbar.

Forsavitt hane blir inte me sin partners stod samt deltagande i en handelse dar karl hade behovt sin partner allra mest, kan det farga forhallandet nedanfor nagon reslig tidrym. Upplevelsen fran av att tillverka blivit kvarlamnad samt sviken ino relationen kan betraktas sasom e sar alternativt ett trauma i parforhallandet. Tiden laker inte dessa sar. Att mekaniskt vadja ifall forlatels alternativt ursakt racker ick darfor at rehabilitera fortroendet samt trygghetskanslan.

Sar inom relationen astadkomme att saken da som kanner sig sarad blir pa sin post. Kar borjar greppa distan av sin partner darfor at skydda sig allena: ”jag kommer aldrig mer att vasna ja krankas gallande det har sattet!”. Situationer saso upplevs saso sarande och sasom ej skots om leder mo att paret fjarmas a varandra, skapar dispyt samt destruktivitet i partnernas samverkan.

Det ultimata sattet att hel dessa sar ar att aterskapa samhorigheten at sin partner. Nar man kommit fram mo hurdan hane kan hela saren i parforhallandet, na malet kar skapa nagon starkare forhallande sasom ar lyckligare villi reslig sikt.

Vi sarar all emellanat do vi alskar mest

  • Saken da sasom blivit sarad tvingas erhalla uttrycka sin bedrova och tryt emotione runt det sasom hant sam underben saso kannats sarande.
  • Saken dar saso sarat ska existera mental narvarande samt lyssna. Han eller hon skall leva sig in inom hurdan kymig lage age varit pro saken da andra.
  • Saken da saso blivit ledsen berattar inte me att skuldbelagga alternativt sumpa kontrollen underben sasom kandes allra varst ino saken dar krankande situationen. Baksida av underben gjorde smart, underben varenda otack samt sarande i laget?
  • Saken dar saso sarat begripe det har och kan bedja om ursakt. Han alternativt hon kan leva sig in inom den sarades upplevelse; ”jag ar deprimerad att sjalv sarade dig”. Han alternativ hon tar kungen sig ansvaret sta situationen och undviker ej eller bortforklarar inte det saso hant.
  • Saken dar som blivit ledsen tors tro pa gallande sin partner aterigen samt tor be om det han/hon behover.
  • Den som sarat kan svara villi den sarades behov. Saken dar sasom sarat kan ocksa framover spela pa ett fortroendeingivande taktik samt bidra trost.

Att ursakt saken da sasom sarat dig

Hitta en flegmatisk tidrym sam position att gora uppgiften. Astadkommer uppgiften odl att vardera partnern i flyt och reda intar rollen bade av saken da sasom blivit stott och saken da saso sarat.

OBS! forsavitt d an ej klarar utav att administrera situationer darborta saken da ena inom relationen blivit sarad, inte med att kivas samt beskyll varandra, avbryt uppgiften.

  1. sarade de odla att ni hade svarare annu dessforinnan att lita villig din partner alternativ berora dig sakra. Det befinner sig svar att handlagga stora sam vaga amnen inom saken da narvarand uppgiften. Foljaktligen befinner sig det duktig att finnas odla noggrann sasom mojligt i sin redogorelse. Test beratta sa tydligt saso mojligt stav din partner forsavit dina kanslor utav att bliv stot.
  2. Forsavit du inneha rollen som saken da sasom sarat sin partner skal du prova lyssna empatiskt sam ringa nagon begriplig bild bruten vad saken da andra kanner. Du kan hantera harnast fragor saso assistans: ”Hur upplevde n lage? Underben skulle n innehava behovt? Underben skulle n innehava onskat att mi skulle aga snappat?” Ansats darefter avsoka dina egna reaktioner arligt och frit. Test bidra din partner att begripa hurda din personlig gensvar uppstod ino lage. Narvarande befinner si det inte meningen att n ska beskydda ditt upptradand. Test finnas latt odla att du ick borjar ljuda forklarande eller forminskar din partners upplevelse fran att tillverka blivit stot. A andra sida ar det din goromal att assist din partner att webbplats inse ditt beteende ino situationen. Da stode ni samt din partner att forutsaga ditt beteende ino framtiden.
  3. Forsavit du endast kan odla skall ni intal din partner om att ni tar villig serios den smarta n fororsakat. Bedja om forlatelse villig e takti sasom kanns naturlig for dig. Meddela om de emotione saso handelsen vacker hos dig. Dom majoritete utav oss kanner bekymme sam kanske forodmjukelse, nar vi hor att vi ager sarat nagon vi alskar. Om det ar svart sta de att be forsavit ursak amna n grubbla pa saken dar narvarande svarigheten och informera ifall den stav din partner.

Forsavit du ej har haft situationer sasom sarat nagondera, fundera kvar hurda du hjalper varandra att administrera dom situationer saso mojligen kan uppkomma inom framtiden.